HIZLI İLETİŞİM İÇİN (0216) 371 25 01

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Kişiler Hukuku (Kişilik Hakları vb.) Aile Hukuku (Nafaka, Velayet, Boşanma vb.) Miras Huku

İş Hukuku

İş sözleşmeleri Önleyici Hukuk Hizmetleri İş Hukukundan Kaynaklanan İhtilafların Çözümü

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret Hukukundan Kaynaklanan İhtilafların Çözümü Uluslar arası Ticaret Hukuku Şirketle

Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Tüketici Hukukundan Kaynaklanan İhtilafların Çözümü

Borçlar Hukuku

Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Davaları Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanan

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Şirketlerin ve yasaya tabi gerçek kişilerin temin ettikleri kişisel verilere ilişkin olarak KVKK

Sigorta Hukuku

Poliçeden Kaynaklanan Sorumluluğa İlişkin İhtilafların Çözümü İşveren Mali Mesuliyet Sigort

Kamu Hukuku

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Suç Sayılan Fiillere İlişkin Soruşturma ve Kovuşturma İşle...

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Arabuluculuk

Ticaret Kanunu Kaynaklı İhtilafların ihtiyari ya da dava şartı arabuluculuk prosedürüne g...